Utleie av lokale

Har du lyst å leie våre lokaler til eget selskap eller arrangement? Se vår kontaktinformasjon ved å klikke her eller henvend deg i vår kafé for mer informasjon. Under finner du vårt utleiereglement:

Kveldsarrangementer i kaffen – utleiereglement

1. Kafeen kan leies på kveldstid fra kl. 19.00 – 23.00 for kr 100 pr. deltaker.
Dog minimum kr 2.000. Hvis man avtaler leie over en lengre periode kan det inngås andre avtaler.

2. Kaffe og mat leveres ihht. avtale.

3. En ansatt, eller en godkjent frivillig medarbeider må være tilstede hvis kjøkken skal benyttes. Dette faktureres ihht. avtale.

4. Det er ikke tillatt å servere eller medbringe alkohol til kafeen.

5. Menigheten kan kostnadsfritt benytte kafeen, men en godkjent frivillig må være tilstede under arrangementet hvis kjøkkenet skal benyttes.
Kaffe og mat leveres ihht. avtale. Lokalet må ryddes og vaskes før det

6. Reglene er fastsatt av styret, og kan kun endres ved nytt styrevedtak.

12.08.17

Rune Syvertsen

Daglig leder

Utleiereglement (PDF) til nedlasting